Innhold
Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses

> Lokale aktivitetsmidler (LAM)​​

  
  
  
Hei alle idrettslag - idretts stipend.docx
  
2019
Tilskudd 2019.docx
  
2019
Tilskuddsmuligheter 2019 - PPT PIR.pptx